Veelgestelde vragen

Laatste update: 1 april 2020 15:00 uur

Alles weten over het coronavirus in het Catharina Ziekenhuis? Op deze pagina vind je de veel gestelde vragen voor patiënten en bezoekers. Wil je op de hoogte blijven van de laatste ontwikkelingen? Volg dan de updates via de nieuwsberichten op www.catharinaziekenhuis.nl/corona

Informatie voor patient

 • Kan ik nog naar het ziekenhuis komen?

  Ja, het ziekenhuis blijft open. Wij vragen u alleen niet naar het ziekenhuis te komen als u klachten heeft zoals hoesten, benauwdheid en/of koorts. Neem contact op met uw huisarts als de klachten verergeren.

 • Ik heb binnenkort een afspraak op de polikliniek in het Catharina Ziekenhuis. Kan deze doorgaan?

  Gezien de ontwikkelingen laten wij alleen de acute en strikt noodzakelijke fysieke polikliniekbezoeken nog doorgaan. Alle andere polibezoeken gaan we of annuleren, of omzetten naar een telefonisch consult. Het ziekenhuis informeert patiënten die het betreft. U hoeft als patiënt niet zelf te bellen. We kunnen door de snelle ontwikkelingen helaas niet aangeven tot hoe lang van te voren een afspraak kan worden afgezegd.

 • Ik ben niet gebeld door het ziekenhuis, gaat mijn afspraak dan door?

  Indien u niet gebeld bent, gaat uw afspraak door.

 • Ik word binnenkort geopereerd, gaat mijn operatie door?

  Het operatieprogramma wordt flink gereduceerd. Indien uw operatie niet doorgaat, wordt u persoonlijk geïnformeerd. Spoedoperaties gaan wel door.

 • Kan ik nog steeds bloed laten prikken?

  Ja, dat kan! De polikliniek Bloedafname (route 430) is geopend van maandag tot en met vrijdag van 08.00 tot 19.30 uur. Patiënten met klachten zoals hoesten, benauwdheid en/of koorts krijgen een mondneusmasker aan de balie van de polikliniek Bloedafname.

 • Ik wil mijn afspraak verzetten, hoe doe ik dat?

  Het verzetten van afspraken naar een latere datum is op dit moment niet mogelijk, omdat wij niet weten hoe het coronavirus zich de komende weken ontwikkelt. Wij volgen hiermee de landelijke richtlijnen die gelden tot en met 28 april. Het is ook niet mogelijk om een afspraak in te plannen via MijnCatharina.Wij communiceren via onze website wanneer het weer mogelijk is om een afspraak te plannen.

 • Ik ben zwanger, gaan mijn afspraken en/of mijn bevalling in het ziekenhuis door?

  Ja, ziekenhuiszorg voor moeder en kind gaat volledig door. Wij kunnen ook in deze tijd zowel op onze polikliniek als op de verloskamers uitstekende en veilige zorg bieden. Er is op de afdelingen voldoende plaats, we hebben voldoende personeel en we zijn 24 uur per dag geopend. Ook voor een inleiding, bevalling of keizersnede bent u van harte welkom. Wel zijn er voorzorgsmaatregelen om de kans op verspreiding van het coronavirus zoveel mogelijk te beperken: u mag één begeleider meenemen naar uw bevalling, wij kunnen helaas geen bezoek toestaan en wij verzoeken u om alleen naar het spreekuur te komen Wij vragen alle aanstaande moeders om naar de reguliere echo’s en controles in het Catharina Ziekenhuis te blijven komen. Wij kijken kritisch naar alle afspraken en passen soms enkele afspraken aan. Altijd in overleg met u. Dit betekent dat we meer telefonisch zullen doen. Maar de fysieke afspraken die gepland staan, zijn ook écht nodig. Heeft u klachten met betrekking tot uw zwangerschap of het coronavirus? Meld dit bij ons of bij uw verloskundige. Wij maken dan een inschatting of het nodig is dat wij u zien én als dat nodig is, zorgen wij ervoor dat u op een veilige manier gecontroleerd wordt of kunt bevallen.

 • Ik heb een afspraak in het ziekenhuis, maar een van mijn gezinsleden heeft koorts. Mag ik naar het ziekenhuis komen?

  Ja, u mag naar het ziekenhuis komen indien de afspraak noodzakelijk is voor uw gezondheid. Dit is een uitzondering op de regel dat je bij een familielid met koorts in quarantaine moet verblijven. Het is namelijk belangrijk dat spoedzorg altijd door kan gaan.

 • Ik heb luchtwegklachten, mag ik naar het ziekenhuis komen?

  Heeft u klachten zoals hoesten, kortademigheid, verkoudheid etc. en heeft u een afspraak? Neem dan contact op met de polikliniek waar u de afspraak heeft om te beoordelen of u naar het ziekenhuis mag komen. Indien u geen afspraak heeft, kom dan niet naar het ziekenhuis. Indien uw klachten verergeren, neem dan contact op met uw huisarts. Komt u op bezoek? Wij vragen u niet naar het ziekenhuis te komen.

 • Kan ik in het Catharina Ziekenhuis nog terecht voor kanker en hart- en vaatziekten?

  Ja, dat kan. Ondanks dat planbare zorg op dit moment minder kan plaatsvinden, streeft het Catharina Ziekenhuis ernaar om de zorg voor onze speerpunten, kanker en hart- en vaatziekten, zoveel mogelijk door te laten gaan. Alle patiënten worden binnen onze mogelijkheden zo snel mogelijk gezien en geholpen, ook nieuwe patiënten. Dit geldt voor onder andere polikliniek afspraken en operaties, chemotherapie, radiotherapie, dotterbehandelingen en behandeling van hartritmestoornissen. Wij begrijpen het als u zorgen heeft, we doen ons best om de best mogelijke zorg te bieden in deze onzekere tijd.

 • Ik lig opgenomen in het Catharina Ziekenhuis. Heb ik een risico op besmetting?

  Indien u tijdens uw verblijf in het ziekenhuis risico heeft gelopen, informeert uw behandelend arts u daarover.

 • Ik ben in het Catharina Ziekenhuis opgenomen geweest op een afdeling waar een besmette patiënt/medewerker was. Loop ik extra risico?

  Nee, u hoeft zich geen zorgen te maken. Wij nemen in het ziekenhuis alle mogelijke voorzorgsmaatregelen om verspreiding te voorkomen.

 • Ik ben door een zorgverlener behandeld die luchtwegklachten leek te hebben, moet ik me zorgen maken?

  Nee, u hoeft zich geen zorgen te maken. Medewerkers die mogelijk een risico lopen, worden gemonitord.

 • Ik ben een oncologische/hematologische patiënt, wat voor adviezen zijn voor mij van toepassing?

  Oncologie en hematologie patiënten worden gezien de hogere kans op besmetting tot de kwetsbare groep gerekend. Deze adviezen zijn voor u van toepassing:

  • Kom niet naar het ziekenhuis bij hoesten of koorts, neem contact op via e-consult of telefoon
  • Ontvang geen bezoek thuis als het niet per se noodzakelijk is
  • Ga niet op bezoek buiten uw eigen huis
  • Breng minimaal bezoek aan winkels, laat bij voorkeur thuisbezorgen
  • Leef de hand- & toilethygiëne strikt na
  • Laat bezorgers tot aan de voordeur komen
  De meeste polikliniek controles zullen, indien mogelijk, telefonisch plaatsvinden om uw verblijf en wachttijd in het ziekenhuis tot een minimum te beperken. Het laboratorium en de apotheek blijven wel open en proberen u zo snel mogelijk van dienst te zijn, zodat uw wachttijd in het ziekenhuis beperkt blijft. Thuisbezorgen van medicatie is eventueel mogelijk. De dagbehandeling en de klinische afdeling zijn open maar ook daar wordt geprobeerd om u en uw naasten zoveel mogelijk te beschermen. Neem daarom geen bezoek of begeleiding mee naar de dagbehandeling, tenzij het niet anders kan, dan mag u één begeleider meenemen. Heeft u een afspraak op polikliniek, kliniek of het dagcentrum en bent u verkouden, hoest u of heeft u koorts? Dan adviseren wij u eerst telefonisch contact op te nemen om te overleggen wat u het beste kunt doen.

 • Is het bezoekersrestaurant en/of de Espressobar open?

  In lijn met het landelijke besluit voor horeca is ons bezoekersrestaurant per 15 maart gesloten. Het Shop&Go gedeelte bij de espressobar is nog wel open om producten te halen, betalen kan hier alleen met pin.

 • Ik neem altijd twee naasten mee naar mijn afspraak in het ziekenhuis, mag dat?

  Nee, om het risico op besmetting en verspreiding zo klein mogelijk te houden is het alleen toegestaan één naaste mee te nemen naar de afspraak in het ziekenhuis. Een uitzondering is het Catharina Kanker Instituut: om onze kwetsbare patiëntengroep te beschermen mag er sinds 17 maart geen begeleider mee naar binnen (ook geen taxichauffeur). Alleen in hoge uitzondering kunnen wij begeleiders toelaten.

 • Ik heb geen luchtwegklachten en ben wel in contact geweest met een persoon die besmet is met het coronavirus. Mag ik naar het ziekenhuis komen?

  Ja, u mag naar het ziekenhuis komen. U mag niet naar het ziekenhuis te komen als u klachten heeft zoals hoesten, benauwdheid en/of koorts. Neem dan contact op met uw huisarts.

 • Informatie voor bezoekers en/of begeleiders

 • Ik ben zwanger, gaan mijn afspraken en/of mijn bevalling in het ziekenhuis door?

  Ja, ziekenhuiszorg voor moeder en kind gaat volledig door. Wij kunnen ook in deze tijd zowel op onze polikliniek als op de verloskamers uitstekende en veilige zorg bieden. Er is op de afdelingen voldoende plaats, we hebben voldoende personeel en we zijn 24 uur per dag geopend. Ook voor een inleiding, bevalling of keizersnede bent u van harte welkom. Wel zijn er voorzorgsmaatregelen om de kans op verspreiding van het coronavirus zoveel mogelijk te beperken: u mag één begeleider meenemen naar uw bevalling, wij kunnen helaas geen bezoek toestaan en wij verzoeken u om alleen naar het spreekuur te komen Wij vragen alle aanstaande moeders om naar de reguliere echo’s en controles in het Catharina Ziekenhuis te blijven komen. Wij kijken kritisch naar alle afspraken en passen soms enkele afspraken aan. Altijd in overleg met u. Dit betekent dat we meer telefonisch zullen doen. Maar de fysieke afspraken die gepland staan, zijn ook écht nodig. Heeft u klachten met betrekking tot uw zwangerschap of het coronavirus? Meld dit bij ons of bij uw verloskundige. Wij maken dan een inschatting of het nodig is dat wij u zien én als dat nodig is, zorgen wij ervoor dat u op een veilige manier gecontroleerd wordt of kunt bevallen.

 • Mag ik op bezoek komen bij een patiënt?

  Om verspreiding van het coronavirus zo veel mogelijk tegen te gaan is het belangrijk dat er zo min mogelijk mensen tegelijk in één ruimte zijn. Daarom is de bezoekregeling tijdelijk aangepast. Het is toegestaan om per patiënt één bezoeker per dag te ontvangen tussen 18.00 en 20.00 uur. Alle andere bezoekuren vervallen. Dit geldt ook voor patiënten met corona. Op de kinderafdeling of bij een terminale patiënt kan in overleg met de afdeling hierop een uitzondering worden gemaakt. Tijdens het waken bij een patiënt mogen drie bezoekers tegelijk aanwezig zijn, waarbij we vragen zo min mogelijk de kamer in en uit te lopen. Naasten mogen niet meelopen naar het mortuarium. Wij vragen iedereen die klachten heeft zoals hoesten, benauwdheid of koorts thuis te blijven.

 • Ik heb luchtwegklachten, mag ik naar het ziekenhuis komen?

  Heeft u klachten zoals hoesten, kortademigheid, verkoudheid etc. en heeft u een afspraak? Neem dan contact op met de polikliniek waar u de afspraak heeft om te beoordelen of u naar het ziekenhuis mag komen. Indien u geen afspraak heeft, kom dan niet naar het ziekenhuis. Indien uw klachten verergeren, neem dan contact op met uw huisarts. Komt u op bezoek? Wij vragen u niet naar het ziekenhuis te komen.

 • Is het bezoekersrestaurant en/of de Espressobar open?

  In lijn met het landelijke besluit voor horeca is ons bezoekersrestaurant per 15 maart gesloten. Het Shop&Go gedeelte bij de espressobar is nog wel open om producten te halen, betalen kan hier alleen met pin.

 • Ik neem altijd twee naasten mee naar mijn afspraak in het ziekenhuis, mag dat?

  Nee, om het risico op besmetting en verspreiding zo klein mogelijk te houden is het alleen toegestaan één naaste mee te nemen naar de afspraak in het ziekenhuis. Een uitzondering is het Catharina Kanker Instituut: om onze kwetsbare patiëntengroep te beschermen mag er sinds 17 maart geen begeleider mee naar binnen (ook geen taxichauffeur). Alleen in hoge uitzondering kunnen wij begeleiders toelaten.

 • Ik wil graag op bezoek bij een naaste die in het Catharina Ziekenhuis ligt, maar ik woon niet in Nederland. Mag ik op bezoek komen?

  Voor bezoekers uit andere landen dan Nederland, gelden de richtlijnen uit dat land. Komt u bijvoorbeeld uit België? Er is een grensdocument beschikbaar dat getekend wordt door de medisch specialist met de verklaring dat uw naaste is opgenomen in het Catharina Ziekenhuis. Met dit document kunnen twee naasten de grens over. Let wel op dat één bezoeker per dag is toegestaan (tussen 18:00 – 20:00). Dit document kan u opvragen bij de zorgverleners.

 • Ik heb geen luchtwegklachten en ben wel in contact geweest met een persoon die besmet is met het coronavirus. Mag ik naar het ziekenhuis komen?

  Ja, u mag naar het ziekenhuis komen. U mag niet naar het ziekenhuis te komen als u klachten heeft zoals hoesten, benauwdheid en/of koorts. Neem dan contact op met uw huisarts.

 • Ik ben in het Catharina Ziekenhuis op bezoek geweest op een afdeling waar een besmette patiënt/medewerker was. Loop ik extra risico?

  Nee, u hoeft zich geen zorgen te maken. Als bezoeker heeft u een laag risico voor het oplopen van het coronavirus.

 • Wat kan ik zelf doen?

 • Wat kan ik zelf doen om besmetting te voorkomen?

  Er zijn een aantal maatregelen die u zelf kan treffen om besmetting te voorkomen:

  • Het is verstandig niet op bezoek te komen bij uw familie/naasten, wanneer u zelf ziek bent.
  • Heeft u klachten zoals hoesten, benauwdheid of koorts, stel uw bezoek dan even uit.
  • Hoest en nies in een papieren zakdoek of in uw elleboog.
  • Gebruik papieren zakdoekjes eenmalig en gooi ze direct weg.
  • Was met water en zeep uw handen na het hoesten en/of niezen.
  • Het dragen van mondkapjes biedt geen bescherming! Dit is alleen zinvol voor zorgpersoneel.
  • Bezoekt u iemand in het ziekenhuis? Was uw handen voorafgaand en na afloop van uw bezoek. Wordt u opgenomen in het ziekenhuis? Ontsmet dan uw handen met handalcohol als u voor een onderzoek of behandeling uw kamer verlaat.
  • Houd 1,5 meter afstand

 • Ik wil het Catharina Ziekenhuis graag ondersteunen in medische zorg en/of een solidariteitsactie, kan dat?

  Zeker! Omdat we goed voorbereid willen zijn op een grote toestroom van patiënten, zoeken we op zeer korte termijn veel extra handen voor patiëntgebonden zorg en andere taken. Ben jij verpleegkundige, arts, een andere zorgverlener of wil je helpen maar heb je geen zorgachtergrond? Of wil jij onze collega’s een hart onder de riem steken met een solidariteitsactie? Meld jouw hulp dan aan via www.catharinaziekenhuis.nl/samen. Hartelijk dank namens alle medewerkers van het Catharina Ziekenhuis, samen zetten we onze schouders eronder!


  Update 23 maart Fijn dat jij onze helden wil ondersteunen! Omdat wij overspoeld zijn met reacties, is het op dit moment niet meer mogelijk om je aan te melden voor de categorieën ‘zorgverleners (uitgezonderd verpleegkundigen en artsen)’ en ‘geen zorgachtergrond’. Mocht de situatie veranderen, zullen wij hierover communiceren. De categorieën ‘Verpleegkundigen’, ‘Artsen en co-assistenten’ en ‘solidariteitsacties en giften’ staan nog wel open.

 • Algemene informatie

 • Welke maatregelen heeft het Catharina Ziekenhuis tot op heden genomen om verspreiding van het virus te voorkomen?

  Wij nemen in het ziekenhuis alle mogelijke voorzorgsmaatregelen om verspreiding te voorkomen.

  • Sinds maandag 2 maart 2020 is het beleid ingevoerd om in geen enkel geval handen te schudden.
  • Handhygiëne: de zorgmedewerker wast voor en na ieder patiëntencontact zijn of haar handen.
  • Heeft een patiënt of bezoeker luchtwegklachten (hoesten, kortademigheid, verkoudheid etc.)? Dan vragen wij hun bezoek zo mogelijk uit te stellen en telefonisch contact op te nemen met de behandelend arts of huisarts.
  • Alle patiënten die worden opgenomen en luchtwegklachten (hoesten, kortademigheid, verkoudheid etc.) hebben, testen wij op het coronavirus.
  • In lijn met het landelijke besluit voor horeca is ons bezoekersrestaurant per 15 maart gesloten. Het Shop&Go gedeelte bij de espressobar is nog wel open om producten te halen, betalen kan hier alleen met pin.
  • Het Catharina Ziekenhuis volgt de dagelijkse ontwikkelingen op de voet en wordt rechtstreeks geïnformeerd door het RIVM en GGD.

 • Hoe zijn medewerkers beschermd tegen het coronavirus als zij in contact zijn met patiënten?

  Wij nemen in het ziekenhuis alle mogelijke voorzorgsmaatregelen om verspreiding te voorkomen. Medewerkers die in aanraking komen met corona patiënten of patiënten die verdacht worden het coronavirus bij zich te hebben, dragen een isolatieschort, handschoenen, een mondkapje en een spatbril. Wanneer patiënten luchtwegklachten ontwikkelen of opgenomen worden met luchtwegklachten, worden zij altijd getest op het coronavirus. Wanneer patiënten negatief zijn getest voor het coronavirus en de longarts en/of internist ook klinisch hebben beoordeeld dat de patiënt geen coronavirus heeft, hebben de medewerkers van het ziekenhuis geen beschermde maatregelen aan.

 • Gaan de evenementen of vergaderingen nog door in het Catharina Ziekenhuis?

  Om te voorkomen dat het coronavirus zich verder verspreid heeft het Catharina Ziekenhuis op woensdag 11 maart 2020 besloten om per direct alle sociale activiteiten in het ziekenhuis zoveel mogelijk te beperken en alle evenementen, bijeenkomsten en vergaderingen in het ziekenhuis te annuleren. We sluiten hiermee aan op de maatregel die op 10 maart werd afgekondigd door de Veiligheidsregio’s Noord-Brabant. Evenementen en bijeenkomsten worden geannuleerd door de organisatoren. Denk aan congressen, symposia, refereeravonden, trainingen, scholingsbijeenkomsten, bijeenkomsten voor patiënten, etc.

 • Wat zijn de openingstijden van het ziekenhuis?

  De hoofdingang van het ziekenhuis (Michelangelolaan) is van maandag tot en met zaterdag geopend van 06.30 tot 20.30 uur. Op zondag en op feestdagen: 08.30 tot 20.30 uur. In dit tijdsbestek is er ook een receptionist in de centrale hal aanwezig. Als de hoofdingang is gesloten, kunt u gebruik maken van de ingang bij de Spoedpost, aan de achterzijde van het ziekenhuis (Winston Churchilllaan). Buiten de openingstijden kunt u het ziekenhuis verlaten via de nachtuitgang (route 385).

 • Lees hier de laatste updates omtrent het coronavirus in het Catharina Ziekenhuis:

  www.catharinaziekenhuis.nl/corona