Archief van: Informatiewijzers CKI

7714332_CARB5-PAC175-BE01

BEHANDELSCHEMA Cervixcarcinoom Carboplatine, Paclitaxel (Taxol) en Bevacizumab (Avastin)

 

Bevacizumab is een angiogenese-remmer. De aanmaak van nieuwe bloedvaten wordt verstoord, waardoor de tumor geen voedingsstoffen meer kan opnemen.

 

Het doel van het behandelschema is om de groei van de kankercel te remmen en uw klachten te verminderen.

 

Carboplatine, Paclitaxel en Bevacizumab

U krijgt dit behandelschema elke 3 weken toegediend, in totaal 6 keer. De toediening van Paclitaxel en Carboplatine duurt ongeveer 4 uur. De toediening van Bevacizumab via het infuus duurt de 1e keer 1,5 uur. Wanneer de 1e kuur goed wordt verdragen dan duurt de 2e toediening van Bevacizumab 1 uur en vervolgens steeds in een 30 minuten. De toediening vindt poliklinisch plaats op de dagbehandeling Oncologie.

Het is goed u te realiseren dat voor u persoonlijk de situatie anders kan zijn dan hier omschreven. Uw arts zal dit dan met u bespreken.

 

Medicatie

Tijdens de behandeling kunt u last krijgen van misselijkheid en/of kunt u een overgevoeligheidsreactie krijgen van de Paclitaxel (Taxol). Om dit te voorkomen krijgt u aanvullende medicijnen:

 • Dexamethason: 1 x per dag 8 mg ( 2 tabletten van 4 mg) om 8.00 uur gedurende 3 dagen, vanaf dag van de kuur (= dag 1).
 • Granisetron (Kytril): 1 x per dag 1 tablet van 2 mg, één uur voor aanvang van de kuur.
 • Tavegil (Clemastine): 2 tabletten (=anti-allergisch) van 1 mg krijgt u op de dagbehandeling.

In het schema hieronder kunt u zien op welke dagen welke medicijnen worden gegeven of dienen te worden ingenomen.

 

Week 1

Week 2

Week 3

Kuur Carboplatine
+ Paclitaxel + Bevacizumab

Dag (datum)

1

 

2

 

3

 

4

5

6

7

8

 

9

 

10

 

11

12

13

14

 

15

 

16

 

17

18

19

20

21

Paclitaxel
via infuus

X

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Carboplatine
via infuus

X

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Dexamethason
tablet

 

X

X

X

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Granisetron
tablet

X

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Tavegil
tablet

X

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Bevacizumab
via infuus

X

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Bijwerkingen

Hieronder vindt u een opsomming van de meest voorkomende bijwerkingen van deze kuur. Deze bijwerkingen treden niet bij iedereen op en wisselen sterk van ernst.

 

Carboplatine en Paclitaxel

 • Vermindering van alle bloedcellen, waardoor vatbaarder voor infecties, kans op blauwe plekken/bloedingen en op bloedarmoede
 • Misselijkheid, braken en smaakverandering en hierdoor mogelijk een gebrek aan eetlust
 • Irritatie en ontsteking van het mondslijmvlies (Carboplatine)
 • Vermoeidheid, toenemend in de loop van de kuren (Carboplatine)
 • Overgevoeligheidsreactie tijdens toediening van het middel Paclitaxel.

Klachten zijn kortademigheid, huiduitslag en lage rugpijn. Om deze verschijnselen zoveel mogelijk te voorkomen krijgt u de in het schema beschreven anti-allergietabletten. Indien u klachten krijgt van lage rugpijn, krijgt u 2 tabletten paracetamol a 500 mg van de verpleegkundige (Paclitaxel)

 • Tintelingen of doofheid aan de uiteinden van vingers en/of tenen (Paclitaxel)
 • Volledige haaruitval (Paclitaxel)
 • Spierpijn of gewrichtspijn, hiervoor mag u 1-2 tabletten paracetamol a 500mg innemen (maximaal 8 tabletten per dag) (Paclitaxel).

 

Bevacizumab

 • Verhoogde bloeddruk
 • Neusbloedingen
 • Verslechterde wondgenezing
 • Pijn in de buikstreek
 • Tranende ogen

 

Overige aandachtspunten:

 • Bij deze kuur zitten gedurende 4 dagen vanaf de aanvang van de kuur afbraakproducten in urine en ontlasting. U dient hiermee rekening te houden bij uw toiletgang en hygiëne.
 • U kunt een dag na de kuur een rode blos op de wangen krijgen. Dit is een mogelijk van de dexamethason en is onschuldig en verdwijnt spontaan na 1-2 dagen.
 • Granisetron kan obstipatie veroorzaken.

 

Op indicatie schrijft uw arts u nog aanvullende medicatie voor:

 • Tegen de misselijkheid (granisetron tablet van 1 mg) zo nodig een tablet tot maximaal 2 keer per dag in de eerste 2 dagen na de kuur.
 • Tegen de misselijkheid (metoclopramide) zo nodig een tablet of een zetpil tot maximaal 3 keer per dag, vanaf dag 3 na de kuur.

 

Wilt u meer weten over deze bijwerkingen en aandachtspunten kijk dan bij hoofdstuk 8: Bijwerkingen. Hier staan aanvullende informatie en praktische adviezen beschreven.

 

7714348_LONSURF35-BEVA5

BEHANDELSCHEMA Coloncarcinoom Lonsurf + Bevacizumab

 

Bij u is darmkanker geconstateerd. Uw arts heeft u voorgesteld om uw ziekte te behandelen met behandelschema trifluridine/tipiracil (Lonsurf®). Dit is chemotherapie en zal worden gecombineerd met Bevacizumab (Avastin). Bevacizumab is een angiogenese-remmer. De aanmaak van nieuwe bloedvaten wordt verstoord, waardoor de tumor geen voedingsstoffen meer kan opnemen.

 

Het doel van het behandelschema is om de groei van de kankercel te remmen en zorgen dat de kankercel niet meer kan delen.

 

Lonsurf + Bevacizumab

U krijgt dit behandelschema elke 4 weken toegediend.

De toediening van Bevacizumab via het infuus duurt de 1e keer 1,5 uur. Wanneer de 1e kuur goed wordt verdragen dan duurt de 2e toediening van Bevacizumab 1 uur en vervolgens steeds in een ½ uur en vindt poliklinisch plaats op de dagbehandeling Oncologie.

U neemt thuis de tabletten Lonsurf in en wel 2x daags op dag 1 t/m 5 en dag 8 t/m 12. De tabletten, dient u geheel (zonder te kauwen) in te nemen met een glas water binnen 1 uur na het ontbijt en binnen 1 uur na het avondeten.

U begint altijd in de ochtend op dag 1 met de eerste inname en eindigt in de avond van dag 5. (idem op dag 8 t/m dag 12)

Vervolgens hoeft u twee weken geen Lonsurf te nemen, we noemen dit de rust periode.

Het is goed u te realiseren dat voor u persoonlijk de situatie anders kan zijn dan hier omschreven. Uw arts zal dit dan met u bespreken.

 

Medicatie

Tijdens de behandeling kunt u last krijgen van misselijkheid, echter het is niet nodig om preventief al medicatie hiertegen in te nemen. Mocht u desondanks toch klachten ervaren kan uw behandelend arts zo nodig medicatie tegen de misselijkheid voorschrijven.

 

In het schema hieronder kunt u zien op welke dagen welke medicijnen worden gegeven of dienen te worden ingenomen.

 

Week 1

Week 2

Week 3

Week 4

Kuur

Lonsurf

Dag (datum)

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11

12

13

14

15

16

17

18

19

20

21

22

23

24

25

26

27

28

Lonsurf
2x daags tabletten

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

 

 

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Bevacizumab
via infuus

X

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

X

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Bijwerkingen

Hieronder vindt u een opsomming van de meest voorkomende milde bijwerkingen van deze kuur. Deze bijwerkingen treden niet bij iedereen op en wisselen sterk van ernst.

 

Lonsurf

 • Vermindering van alle bloedcellen, waardoor vatbaarder voor infecties, kans op blauwe plekken/bloedingen en op bloedarmoede.
 • Misselijkheid, braken en smaakverandering en hierdoor mogelijk een gebrek aan eetlust
 • Ontsteking en irritatie van het mondslijmvlies
 • Diarree
 • Haaruitval (geen kaalheid)

 

Bevacizumab

 • Verhoogde bloeddruk
 • Neusbloedingen
 • Verslechterde wondgenezing
 • Pijn in de buikstreek.

 

Overige aandachtspunten:

 • Bij deze kuur hoeft u geen maatregelen te treffen met betrekking tot uw toiletgang en hygiëne. Uiteraard dient u wel de handen te wassen na het aanraken van de tabletten.

 

Indien nodig schrijft uw arts u nog aanvullende medicatie voor:

 • Tegen de misselijkheid (metoclopramide 10 mg) zo nodig tot max 3 keer per dag 1 tablet.
 • Tegen de diarree (loperamide capsule 2 mg) en het gebruik zal worden uitgelegd bij aanvang

 

Wilt u meer weten over deze bijwerkingen en aandachtspunten kijk dan bij hoofdstuk 8: Bijwerkingen. Hier staan aanvullende informatie en praktische adviezen beschreven.

 

 

7714447_CAPE-MITO-47D

BEHANDELSCHEMA Blaaskanker Cisplatine en bestraling

 

Bij u is blaaskanker geconstateerd. Uw arts heeft u voorgesteld om uw ziekte te behandelen met chemotherapie en bestraling. Het behandelschema bestaat uit de geneesmiddel Cisplatine.

 

Het doel van het behandelschema is om de groei van de kankercel te remmen en zorgen dat de kankercel niet meer kan delen.

 

Cisplatine

U krijgt dit middel 1x per week toegediend en in totaal 5 keer.

De toediening vindt poliklinisch plaats op de dagbehandeling Oncologie en duurt ongeveer 7 uur.

Het is goed u te realiseren dat voor u persoonlijk de situatie anders kan zijn dan hier omschreven. Uw arts zal dit dan met u bespreken.

 

Medicatie

Tijdens de behandeling kunt u last krijgen van misselijkheid. Om dit zoveel mogelijk te voorkomen krijgt u aanvullende medicijnen:

 • Dexamethason: 1 keer per dag 8 mg ( 2 tabletten van 4 mg) om 8.00 uur gedurende 3 dagen vanaf de dag van de kuur (=dag 1).
 • Granisetron (Kytril): 1 x per dag 1 tablet van 2mg, één uur voor aanvang de kuur.

 

In het schema hieronder kunt u zien op welke dagen welke medicijnen worden gegeven of dienen te worden ingenomen.

Week 1

Kuur
Cisplatine

Dag (datum)

1

 

2

 

3

 

4

5

6

7

Cisplatine
via infuus

X

 

 

 

 

 

 

Extra
vocht via infuus 1.5 uur voorafgaan aan en 1.5 uur na de Cisplatine

X

 

 

 

 

 

 

Dexamethason
tablet

 

X

X

X

 

 

 

 

Granisetron
tablet

X

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Bijwerkingen

Hieronder vindt u een opsomming van de meest voorkomende bijwerkingen van deze kuur. Deze bijwerkingen treden niet bij iedereen op en wisselen sterk van ernst.

 

Cisplatine

 • Vermindering van alle bloedcellen, waardoor vatbaarder voor infecties, kans op blauwe plekken/bloedingen en op bloedarmoede
 • Misselijkheid, braken en smaakverandering en hierdoor mogelijk een gebrek aan eetlust
 • Irritatie en ontsteking van het mondslijmvlies
 • Vermoeidheid, toenemend in de loop van de kuren
 • Gering haarverlies
 • Tintelingen of doofheid aan de uiteinden van vingers en/of tenen, verminderd gehoor.

 

 

Overige aandachtspunten:

 • Bij deze kuur zitten gedurende 7 dagen (vanaf start van de kuur) afbraakproducten in uw urine, ontlasting en bij mannen in het sperma. U dient hiermee rekening te houden bij uw toiletgang en hygiëne.
 • U krijgt tijdens de opname extra vocht toegediend om de nieren goed te spoelen om de afvalproducten van de Cisplatine uit te plassen. U zult vóór en ná het inlopen van het infuus gewogen worden en zo nodig plasmedicatie krijgen toegediend.
 • U kunt een dag na het infuus een rode blos op de wangen krijgen. Dit is een gevolg van de dexamethason. Het is onschuldige bijwerking en verdwijnt spontaan na 1-2 dagen.
 • Granisetron kan obstipatie veroorzaken. Het advies is om 1,5 – 2 liter per dag te drinken om de ontlasting soepel te houden.
 • KWF Kankerbestrijding raadt kankerpatiënten af om visoliesupplementen of vette vis (in elk geval haring en makreel, maar mogelijk ook bokking, sardientjes, zalm en ansjovis) te gebruiken tijdens chemotherapie met platinaverbindingen (bijv. cisplatine). Dit advies geldt vanaf 24 uur voor de start van de chemotherapie tot en met 24 uur daarna. Magere vissoorten zoals schol, tong, kabeljauw, koolvis, tilapia en pangasius kunnen wel genuttigd worden.

 

Indien nodig schrijft uw arts u nog aanvullende medicatie voor:

 • tegen de misselijkheid (granisetron 1 tablet van 1 mg) zo nodig een tablet tot maximaal 2 keer per dag.
 • tegen de misselijkheid (metoclopramide) zo nodig een tablet of een zetpil tot maximaal 3 keer per dag

 

Wilt u meer weten over deze bijwerkingen en aandachtspunten kijk dan bij hoofdstuk 8: Bijwerkingen. Hier staan aanvullende informatie en praktische adviezen beschreven.

 

Voor de werking en bijwerkingen van de bestraling verwijzen we u naar de radiotherapeut.