Blog - laatste nieuws

Hoe controleert het ziekenhuis patiënten en bezoekers op symptomen van het coronavirus?

Als u het ziekenhuis binnenkomt, desinfecteert u uw handen en draagt u een medisch mondkapje type II-R. Deze krijgt u bij de ingang van ons.  Bij alle ingangen van het ziekenhuis vragen wij aan alle patiënten en bezoekers:

  1. Hoest u?
  2. Bent u neusverkouden?
  3. Heeft u keelpijn?
  4. Heeft u koorts?
  5. Bent u kortademig?
  6. Heeft u last van reuk-/smaakverlies?

Als patiënt hoeft u niet bang te zijn dat u niet door mag lopen naar uw afspraak, ook al heeft u klachten. Wij helpen iedereen die onze zorg nodig heeft.

Ook bezoekers en begeleiders vragen wij uit op klachten. Beantwoorden zij één of meer vragen met JA, dan mogen zij helaas niet naar binnen.