Blog - laatste nieuws

Ik heb binnenkort een afspraak, hoe ziet mijn bezoek aan het ziekenhuis eruit?

Vóór uw afspraak:

 • Heeft u klachten die kunnen wijzen op het coronavirus of bent u in thuisquarantaine? Neem contact op met de polikliniek waar u een afspraak heeft. Dan kijken wij samen of uw afspraak door kan gaan of verzet kan worden.
 • Kan de afspraak niet verzet worden? Pak dan als u het ziekenhuis binnenkomt een medisch mondkapje. Draag deze gedurende uw gehele bezoek aan het ziekenhuis.
 • Komt u alstublieft alleen. Hoe minder mensen in het ziekenhuis, hoe beter.
 • Als alleen komen niet mogelijk is, dan is 1 begeleider per patiënt toegestaan.

In het ziekenhuis:

 • Kom niet te vroeg voor uw afspraak.
 • Houd 1,5 meter afstand van elkaar.
 • Draag een mondkapje als 1,5 meter afstand houden niet lukt (zoals in de wachtruimte).
 • Desinfecteer regelmatig uw handen.
 • Volg de looproutes
 • Meld u aan de balie van de polikliniek waar u een afspraak heeft.
 • Verlaat na uw afspraak het ziekenhuis weer zo snel mogelijk

Algemene maatregelen gelden ook in het ziekenhuis

 • Het coronavirus kan zich bij hoesten en niezen verspreiden via de lucht. Hoest daarom in uw elleboog of een papieren zakdoek.
 • Komt u andere mensen tegen? Geef elkaar te ruimte. Elkaar vluchtig passeren is geen probleem.
 • Handen die besmet zijn, kunnen het virus doorgeven. Was daarom regelmatig uw handen.

Na uw bezoek:

 • Als u klaar bent, verlaat u zo snel mogelijk het ziekenhuis via de aangegeven route naar de uitgang.

Algemene maatregelen tegen het coronavirus

 • Het coronavirus kan zich bij hoesten en niezen verspreiden via de lucht. Hoest daarom in uw elleboog of een papieren zakdoek.
 • Komt u andere mensen tegen? Geef elkaar te ruimte.
 • Handen die besmet zijn, kunnen het virus doorgeven. Was daarom regelmatig uw handen.