Blog - laatste nieuws

Mag ik op bezoek komen bij een patiënt?

Wij doen een dringend verzoek aan bezoekers met klachten die wijzen op corona, om niet naar het ziekenhuis te komen.

 

Het is toegestaan om per patiënt twee bezoekers per dag te ontvangen tussen 16.00 en 20.00 uur. Alle andere bezoekuren vervallen. Dit geldt ook voor patiënten met corona. Er zijn een paar uitzonderingen:

  • Kinderafdeling: ieder kind mag zijn/haar twee ouders ontvangen en twee andere bezoekers. Hierbij geldt het maximum van twee personen tegelijk op de kamer. We vragen ouders en bezoekers buiten de kamer te wisselen.
  • Verloskunde: moeder en kind mogen de partner ontvangen en twee andere bezoekers. Hierbij geldt het maximum van twee personen tegelijk op de kamer. We vragen partner en bezoekers buiten de kamer te wisselen.
  • Terminale patiënten: tijdens het waken bij een patiënt mogen per dag (24 uur) maximaal drie bezoekers aanwezig zijn, waarbij we vragen zo min mogelijk de kamer in en uit te lopen en buiten de kamer te wisselen.
  • Voor partners en kinderen van patiënten op de MC/IC/CCU gelden geen vaste bezoektijden, zij maken hierover afspraken met de verpleegkundige.
  • Verpleegafdeling Cardiothoracale Chirurgie: bezoektijden zijn dagelijks van 13.30 tot 14.15 uur en van 18.45 tot 19.45 uur.
  • Verpleegafdeling Psychiatrie: bezoektijden zijn op maandag, dinsdag, donderdag en vrijdag van 18.00 tot 20.00 uur, op woensdag, zaterdag en zondag van 14.00 tot 16.00 en 18.00 tot 20.00 uur.

Let op: kinderen tot 13 jaar tellen we niet mee in het aantal toegestane bezoekers.

Op de twee- en vierpersoonskamers is met een sticker aangegeven waar u kunt gaan zitten.