Archieven

Ik kom naar een polikliniek voor een afspraak en/of onderzoek. Heb ik een risico op besmetting?

In het ziekenhuis hebben we te maken met veel kwetsbare patiënten. Wij vinden het belangrijk dat we onze patiënten en medewerkers zoveel mogelijk proberen te beschermen. Daarom blijft de 1,5 meter regel in het grootste gedeelte van ons ziekenhuis nog gelden. Alleen in de publieke ruimtes (centrale hal, openbare gangen en liften) is het niet meer verplicht om 1,5 meter afstand te houden. Wij vragen wel aan de patiënten, bezoekers en onze medewerkers om elkaars ruimte te respecteren. Dus kun je 1,5 meter afstand houden, doe dat dan. Draag een mondkapje indien dit niet mogelijk is, zoals in de wachtruimtes.

Ik ben zwanger, mag ik mijn naaste meenemen naar de afspraken en/of bevalling?

Afspraken:

Het is toegestaan om één persoon mee te nemen naar de afspraken.

Bevalling:

Er zijn voorzorgsmaatregelen genomen om de kans op verspreiding van het coronavirus zoveel mogelijk te beperken:

  • Partner mag de hele dag aanwezig zijn;
  • Bij de bevalling mogen maximaal twee personen aanwezig zijn;
  • Zusjes en broertjes tot en met 12 jaar mogen één uur op bezoek komen in overleg met de verpleging;
  • Bezoektijden zijn van 10:00 tot 12:00 uur en van 15:00 tot 20:00 uur (als de partner aanwezig is, mag er geen ander bezoek komen)

Wij vragen iedereen die klachten heeft die kunnen wijzen op corona (hoesten, keelpijn, neusverkouden, kortademigheid of koorts) thuis te blijven.

 

 

Wat zijn de openingstijden van het ziekenhuis?

De hoofdingang van het ziekenhuis (Michelangelolaan 2) is van maandag tot en met zaterdag geopend van 06.30 tot 20.30 uur. Op zondag en op feestdagen: 08.30 tot 20.30 uur. Tijdens de openingstijden is er ook een receptionist in de centrale hal aanwezig. Als de hoofdingang is gesloten, kunt u gebruik maken van de ingang bij de Spoedeisende Hulp/Spoedpost, aan de achterzijde van het ziekenhuis (Winston Churchilllaan). Buiten de openingstijden kunt u het ziekenhuis verlaten via de nachtuitgang (route 385).

Mag ik op bezoek komen bij een patiënt?

Wij doen een dringend verzoek aan bezoekers met klachten die wijzen op corona, om niet naar het ziekenhuis te komen.

 

Het is toegestaan om per patiënt twee bezoekers per dag te ontvangen tussen 16.00 en 20.00 uur. Alle andere bezoekuren vervallen. Dit geldt ook voor patiënten met corona. Er zijn een paar uitzonderingen:

  • Kinderafdeling: ieder kind mag zijn/haar twee ouders ontvangen en twee andere bezoekers. Hierbij geldt het maximum van twee personen tegelijk op de kamer. We vragen ouders en bezoekers buiten de kamer te wisselen.
  • Verloskunde: moeder en kind mogen de partner ontvangen en twee andere bezoekers. Hierbij geldt het maximum van twee personen tegelijk op de kamer. We vragen partner en bezoekers buiten de kamer te wisselen.
  • Terminale patiënten: tijdens het waken bij een patiënt mogen per dag (24 uur) maximaal drie bezoekers aanwezig zijn, waarbij we vragen zo min mogelijk de kamer in en uit te lopen en buiten de kamer te wisselen.
  • Voor partners en kinderen van patiënten op de MC/IC/CCU gelden geen vaste bezoektijden, zij maken hierover afspraken met de verpleegkundige.
  • Verpleegafdeling Cardiothoracale Chirurgie: bezoektijden zijn dagelijks van 13.30 tot 14.15 uur en van 18.45 tot 19.45 uur.
  • Verpleegafdeling Psychiatrie: bezoektijden zijn op maandag, dinsdag, donderdag en vrijdag van 18.00 tot 20.00 uur, op woensdag, zaterdag en zondag van 14.00 tot 16.00 en 18.00 tot 20.00 uur.

Let op: kinderen tot 13 jaar tellen we niet mee in het aantal toegestane bezoekers.

Op de twee- en vierpersoonskamers is met een sticker aangegeven waar u kunt gaan zitten.

 

Ik ben een oncologische/hematologische patiënt, wat voor adviezen zijn voor mij van toepassing?

Oncologie en hematologie patiënten worden gezien de hogere kans op besmetting tot de kwetsbare groep gerekend.

De meeste polikliniek controles zullen, indien mogelijk, telefonisch of via videoconsult plaatsvinden, om uw verblijf en wachttijd in het ziekenhuis tot een minimum te beperken. Het laboratorium en de apotheek blijven wel open en proberen u zo snel mogelijk van dienst te zijn, zodat uw wachttijd in het ziekenhuis beperkt blijft. Thuisbezorgen van medicatie is eventueel mogelijk. De dagbehandeling en de klinische afdeling zijn open maar ook daar wordt geprobeerd om u en uw naasten zoveel mogelijk te beschermen. Neem daarom geen bezoek of begeleiding mee naar de dagbehandeling, tenzij het niet anders kan, dan mag u één begeleider meenemen. Heeft u een afspraak op polikliniek, kliniek of het dagcentrum en bent u verkouden, hoest u of heeft u koorts? Dan adviseren wij u eerst telefonisch contact op te nemen om te overleggen wat u het beste kunt doen.

Wie mag ik meenemen naar mijn afspraak in het ziekenhuis?

Wij vragen u om alleen naar het ziekenhuis te komen. Hoe minder mensen er in het ziekenhuis zijn, hoe beter. Dit geldt ook voor afspraken in het Catharina Kanker Instituut (ook geen taxichauffeurs). Zo voorkomen we samen verspreiding van het virus. Wij maken een uitzondering als een begeleider voor u noodzakelijk is. Bij een lichamelijke of geestelijke beperking mag u één begeleider meenemen. Kinderen tot 18 jaar mogen altijd een begeleider meenemen.

Is het bezoekersrestaurant en/of de Espressobar open?

Het bezoekersrestaurant is van maandag tot en met vrijdag tussen 08.00 en 20.00 uur geopend. Op zaterdag en zondag is het bezoekersrestaurant tussen 12.00 en 20.00 uur geopend.

De espressobar is van maandag tot en met zaterdag geopend van 06.30 uur tot 20.30 uur. Op zondag is de espressobar geopend van 08.30 uur tot 20.30 uur. Betalen kan met pin en contant.