Blog - laatste nieuws

Welke bijwerkingen kan ik verwachten?

De vaccinatie kan bijwerkingen geven. Deze bijwerkingen zijn altijd minder dan de lichamelijke klachten van de ziekte COVID-19 zelf. Bij het Moderna vaccin krijgt meer dan 1 op de 10 personen de

volgende bijwerkingen:

 • Zwelling in de onderarm
 • Hoofdpijn
 • Misselijkheid
 • Braken
 • Spierpijn, gewrichtspijn en stijfheid
 • Pijn of zwelling op de plaats van injectie
 • Zich erg moe voelen
 • Koude rillingen
 • Koorts

 

Deze klachten ontstaan meestal binnen 24-48 uur na de vaccinatie. De klachten op de plek van de injectie verdwijnen binnen enkele dagen na de vaccinatie. De overige klachten duren maximaal 24-48 uur. Hiervoor kunt u paracetamol innemen, daarmee worden de klachten vaak wat minder.

Als er naast deze klachten andere klachten zijn die wijzen op een infectie:

 • hoesten, keelpijn, neusverkoudheid, benauwdheid
 • diarree, buikpijn
 • verwardheid of daling van bewustzijn
 • andere klachten die niet in het bovenstaande rijtje van bijwerkingen van het vaccin staan
 • u niet meer in staat bent medicatie in te nemen

dan moet u of uw naaste de behandelend specialist bellen.

Vooral bij de tweede keer kan het zijn dat de klachten heviger zijn dan bij de eerste keer. Bij de tweede vaccinatie gelden dezelfde regels als bij de eerste vaccinatie.

Als u na de eerste vaccinatie veel klachten of ernstige klachten heeft, overleg dan tevoren met uw behandelend specialist of een tweede dosis wel gegeven kan worden.