Blog - laatste nieuws

7714332_CARB5-PAC175-BE01

BEHANDELSCHEMA Cervixcarcinoom Carboplatine, Paclitaxel (Taxol) en Bevacizumab (Avastin)

 

Bevacizumab is een angiogenese-remmer. De aanmaak van nieuwe bloedvaten wordt verstoord, waardoor de tumor geen voedingsstoffen meer kan opnemen.

 

Het doel van het behandelschema is om de groei van de kankercel te remmen en uw klachten te verminderen.

 

Carboplatine, Paclitaxel en Bevacizumab

U krijgt dit behandelschema elke 3 weken toegediend, in totaal 6 keer. De toediening van Paclitaxel en Carboplatine duurt ongeveer 4 uur. De toediening van Bevacizumab via het infuus duurt de 1e keer 1,5 uur. Wanneer de 1e kuur goed wordt verdragen dan duurt de 2e toediening van Bevacizumab 1 uur en vervolgens steeds in een 30 minuten. De toediening vindt poliklinisch plaats op de dagbehandeling Oncologie.

Het is goed u te realiseren dat voor u persoonlijk de situatie anders kan zijn dan hier omschreven. Uw arts zal dit dan met u bespreken.

 

Medicatie

Tijdens de behandeling kunt u last krijgen van misselijkheid en/of kunt u een overgevoeligheidsreactie krijgen van de Paclitaxel (Taxol). Om dit te voorkomen krijgt u aanvullende medicijnen:

 • Dexamethason: 1 x per dag 8 mg ( 2 tabletten van 4 mg) om 8.00 uur gedurende 3 dagen, vanaf dag van de kuur (= dag 1).
 • Granisetron (Kytril): 1 x per dag 1 tablet van 2 mg, één uur voor aanvang van de kuur.
 • Tavegil (Clemastine): 2 tabletten (=anti-allergisch) van 1 mg krijgt u op de dagbehandeling.

In het schema hieronder kunt u zien op welke dagen welke medicijnen worden gegeven of dienen te worden ingenomen.

 

Week 1

Week 2

Week 3

Kuur Carboplatine
+ Paclitaxel + Bevacizumab

Dag (datum)

1

 

2

 

3

 

4

5

6

7

8

 

9

 

10

 

11

12

13

14

 

15

 

16

 

17

18

19

20

21

Paclitaxel
via infuus

X

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Carboplatine
via infuus

X

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Dexamethason
tablet

 

X

X

X

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Granisetron
tablet

X

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Tavegil
tablet

X

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Bevacizumab
via infuus

X

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Bijwerkingen

Hieronder vindt u een opsomming van de meest voorkomende bijwerkingen van deze kuur. Deze bijwerkingen treden niet bij iedereen op en wisselen sterk van ernst.

 

Carboplatine en Paclitaxel

 • Vermindering van alle bloedcellen, waardoor vatbaarder voor infecties, kans op blauwe plekken/bloedingen en op bloedarmoede
 • Misselijkheid, braken en smaakverandering en hierdoor mogelijk een gebrek aan eetlust
 • Irritatie en ontsteking van het mondslijmvlies (Carboplatine)
 • Vermoeidheid, toenemend in de loop van de kuren (Carboplatine)
 • Overgevoeligheidsreactie tijdens toediening van het middel Paclitaxel.

Klachten zijn kortademigheid, huiduitslag en lage rugpijn. Om deze verschijnselen zoveel mogelijk te voorkomen krijgt u de in het schema beschreven anti-allergietabletten. Indien u klachten krijgt van lage rugpijn, krijgt u 2 tabletten paracetamol a 500 mg van de verpleegkundige (Paclitaxel)

 • Tintelingen of doofheid aan de uiteinden van vingers en/of tenen (Paclitaxel)
 • Volledige haaruitval (Paclitaxel)
 • Spierpijn of gewrichtspijn, hiervoor mag u 1-2 tabletten paracetamol a 500mg innemen (maximaal 8 tabletten per dag) (Paclitaxel).

 

Bevacizumab

 • Verhoogde bloeddruk
 • Neusbloedingen
 • Verslechterde wondgenezing
 • Pijn in de buikstreek
 • Tranende ogen

 

Overige aandachtspunten:

 • Bij deze kuur zitten gedurende 4 dagen vanaf de aanvang van de kuur afbraakproducten in urine en ontlasting. U dient hiermee rekening te houden bij uw toiletgang en hygiëne.
 • U kunt een dag na de kuur een rode blos op de wangen krijgen. Dit is een mogelijk van de dexamethason en is onschuldig en verdwijnt spontaan na 1-2 dagen.
 • Granisetron kan obstipatie veroorzaken.

 

Op indicatie schrijft uw arts u nog aanvullende medicatie voor:

 • Tegen de misselijkheid (granisetron tablet van 1 mg) zo nodig een tablet tot maximaal 2 keer per dag in de eerste 2 dagen na de kuur.
 • Tegen de misselijkheid (metoclopramide) zo nodig een tablet of een zetpil tot maximaal 3 keer per dag, vanaf dag 3 na de kuur.

 

Wilt u meer weten over deze bijwerkingen en aandachtspunten kijk dan bij hoofdstuk 8: Bijwerkingen. Hier staan aanvullende informatie en praktische adviezen beschreven.